Đang cập nhật  
Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Tập 12 Thuyết Minh

Tập 21/21 Vietsub

Mới

Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành

Candle in the Tomb (2016)

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao Tập 27 Thuyết Minh

Tập 42/42 VietSub

Mới

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

The Legend of Flying Daggers (2016)

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 Tập 6 Thuyết Minh

Tập 18/18 VietSub

Mới

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

The Legend of Chusen 2 (2016)

Sanada-maru

Tập 40 Vietsub

Mới

Sanada-maru

Sanada-maru (2016)

Bình Lý Hồ Tập 12 Thuyết Minh

Tập 22/22 VietSub

Mới

Bình Lý Hồ

Ping Li Hu (2016)