Gia đình      Chính kịch - Drama      Báo Thù / Thần Mỳ

Báo Thù / Thần Mỳ

The Master of Revenge / Master: God of Noodles (2016)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Khi Moo Myung còn nhỏ, anh đã gặp phải biến cố làm thay đổi cuộc đời mình. Anh lâm vào cảnh mồ côi không nơi nương tựa. Để báo thù, anh quyết tâm trở thành thần mỳ.