Hoạt Hình      Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng

Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng

Dawn of the Dragon Racers (2016)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Phim Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng là một bộ phim ngắn mô tả cách đua Rồng được phát minh. Hiccup và tất cả bạn bè của mình từ con rồng học viện chiến về những người thực sự phát minh ra nó.