Hành Động      Phiêu Lưu      Võ Thuật      Chiến Tranh      Hình Sự      Cuộc Chiến Không Cân Sức

Cuộc Chiến Không Cân Sức

Mole of Life (2016)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Cuộc Chiến Không Cân Sức - Mole of Life (2016)

Bộ phim Cuộc Chiến Không Cân Sức kể câu chuyện của nhóm xã hội đen người muốn giữ cuộc họp báo khởi động trên 08 tháng chín ở Đài Bắc trong khi Thanh tra Chang An-chun phải ngăn chặn chúng để điều này xảy ra.