Tình Cảm      Hài Hước      Gia đình      Gia đình kỳ quặc

Gia đình kỳ quặc

What Happens to My Family (2014)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Đây là bộ phim truyền hình về cuộc sống hàng ngày của một gia đình khá phức tạp. Moon Tae-Joo (Kim Sang-Kyung) là nhân viên cấp cao thứ hai tại Công ty Daeoh. Anh ta nghĩ rằng anh ấy tốt hơn so với hầu hết mọi người khác và anh cũng có một vết thương tình. Mọi thứ thay đổi từ khi anh gặp thư ký của mình có tên là Cha Gang-Sim...