Hành Động      Phiêu Lưu      Tình Cảm      Võ Thuật      Cổ Trang      Chiến Tranh      Hồi hộp-Gây cấn      Chính kịch - Drama      Nhiệm vụ mật

Nhiệm vụ mật

Anthropoid (2016)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Phim dựa trên sự kiện có thật về một nhiệm vụ bí mật tên Operation Anthropoid. Tháng 12/1941, khi Czech bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Một binh lính người Czech tên Jan Kubiš cùng đồng đội nhận nhiệm vụ bí mật nhảy dù vào vùng đất quê hương, phải dùng mưu trí và vũ khí ít ỏi để tìm cách ám sát viên tướng viên tướng Phát xít Reinhard Heydrich, tư lệnh cao cấp thứ ba dưới quyền Hitler và cũng là nhà lãnh đạo Đức Quốc xã ở Tiệp Khắc. Sự thành công của nhiệm vụ này sẽ thay đổi lịch sử cả châu Âu.