Hoạt Hình      Hài Hước      Phim ngắn Minion

Phim ngắn Minion

Minions Mini-Movie (2015)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Tổng hợp các phim ngắn nhỏ hài hước về các chú Minion vui nhộn, đáng yêu và các nhân vật trong 3 phần Despicable Me.

3 phim ngắn trong Despicable Me (2010):
1.1 - Orientation Day - Ngày Hướng Nghiệp
1.2 - Banana - Chuối
1.3 - Home Makeover - Trang Hoàng Nhà Cửa

3 phim ngắn trong Despicable Me 2 (2013)
2.1 - Puppy - Thú Cưng
2.2 - Panic In The Mailroom - Chuyện Ma Trong Phòng Thư
2.3 - Training Wheels - Xe Bạch Mã

3 phim ngắn trong Minions (2015):
3.1 - Cro Minion - Minion Tiền Sử
3.2 - Competition - Cuộc Tranh Tài
3.3 - Binky Nelson Unpacified - Siêu Nhí Nhà Nelson