Hành Động      Phiêu Lưu      Hoạt Hình      Sử Thi Kochadaiiyaan

Sử Thi Kochadaiiyaan

Kochadaiiyaan - The Legend (2014)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Một bản anh hùng ca sống động về Kochadaiyaan Ranadheeran. Một sử thi về lòng trung thành và sự phản bội, về tình huynh đệ và lòng tận trung với quốc gia.