Tình Cảm      Tâm Lý      Gia đình      Trưởng Thành

Trưởng Thành

Grow Up (2015)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội Dung Phim

Trưởng Thành, Grow Up 2015

Bộ phim Trưởng Thành với sự tham gia của Lục Nghị, Bạch Bách Hà. Nhân Hoa là bệnh viện lớn nhất Giang Thành. Diệp Xuân Manh nhờ điểm số cao mà được vào đây để thực tập và gặp phải những thử thách và huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt của bác sĩ Châu Minh cay nghiệt.