Hồng Kông  
Nội Gián ATF

25/25 Lồng tiếng

Mới

Nội Gián ATF

HTV2 (2014)

Diệp Vấn Full Lồng tiếng

Hoàn tất (50/50)

Mới

Diệp Vấn

Ip Man (2013)

Hình cảnh

Tập 30/30 Lồng Tiếng

Hình cảnh

Gun Metal Grey (2010)