Trung Quốc  
Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Tập 12 Thuyết Minh

Tập 21/21 Vietsub

Mới

Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành

Candle in the Tomb (2016)

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao Tập 27 Thuyết Minh

Tập 42/42 VietSub

Mới

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

The Legend of Flying Daggers (2016)

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 Tập 6 Thuyết Minh

Tập 18/18 VietSub

Mới

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

The Legend of Chusen 2 (2016)

Bình Lý Hồ Tập 12 Thuyết Minh

Tập 22/22 VietSub

Mới

Bình Lý Hồ

Ping Li Hu (2016)

Lan Lăng Vương Phi Tập 48 Thuyết Minh

Tập 49/49 Vietsub

Mới

Lan Lăng Vương Phi

Princess Of Lanling King (2016)

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái Tập 25 Thuyết Minh

Tập 50/50 Vietsub

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái

Beauty Private Kitchens (2016)