Hành Động    Viễn Tưởng    Chiến Tranh    Phim chiếu rạp     300 chiến binh: Đế chế trỗi dậy

300 chiến binh: Đế chế trỗi dậy

300: Rise of an Empire (2014)