Hình Sự  
Yêu tinh 2016 Tập 1 Thuyết Minh

Tập 11/16 Vietsub

Yêu tinh 2016

Goblin (2016)

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái Tập 25 Thuyết Minh

Tập 50/50 Vietsub

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái

Beauty Private Kitchens (2016)

Đoàn Tùy Tùng 2016 Tập 5 Thuyết Minh

Tập 16/16 Vietsub

Đoàn Tùy Tùng 2016

Entourage (2016)