Hoạt Hình  
Bảy viên ngọc rồng siêu cấp Tập 68 Thuyết minh

Tập 74/145 Vietsub

Mới

Bảy viên ngọc rồng siêu cấp

Dragon Ball Super (2015)

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái Tập 25 Thuyết Minh

Tập 50/50 Vietsub

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái

Beauty Private Kitchens (2016)

Đoàn Tùy Tùng 2016 Tập 5 Thuyết Minh

Tập 16/16 Vietsub

Đoàn Tùy Tùng 2016

Entourage (2016)